VAKUUMTOALETTER

Våra vakuumtoaletter är en fantastisk produkt som ger möjlighet till vattenspolande toaletter även i de fall det inte finns tillgång till avlopp.

Då vattenåtgången vid spolning endast är 8 dl per tillfälle sparar denna modellen mängder av vatten jämfört med vanliga spoltoaletter.

De används med fördel på evenemang som pågår mer än två dagar.

Vi är stolta leverantörer till både Partille Cup och Gothia Cup som båda är större turneringar som pågår 7 dagar vardera.


UTGÅR IFRÅN:
Göteborg