TOALETTER MED WC

Pågår ett evenemang mer än 4 dagar eller toaletten skall

användas under längre tid - vid t.ex. ombyggnation passar

våra wc-toaletter bäst.

Anslutning till avlopp och vatten finns på baksidan av

enheten.

För handtvätt finns dispenser med decificerande tvål eller

handfat och rinnande vatten.

Toalett med wc