NÄR BUSKARNA INTE RÄCKER TILL...


Många offentliga och privata badplatser saknar fräscha

toaletter. Nu när det gamla systemet med latrin försvinner

är våra toaletter en fräschare lösning.

 

Vi placerar ut toaletterna när badsäsongen börjar, sköter

toaletterna efter önskat intervall, beroende på

belastningen.

 

Gör badplatsen tillgänglig för alla, hyr en

 handikappanpassad toalett. Den är stor och rymnlig.

Bra för småbarnsföräldrar såväl som rullstolsburna.

 

Höj standarden på badplatsen. Låt oss göra badgästerna

gladare.