CORONA ANPASSNING


Det senaste åter har varit en provning för alla som vill anordna möten mellan människor. Därför ställs vi nu inför nya krav på hygien och säkerhet.

Några råd i planeringen är att:

 

  • Öka antalet toaletter - det minskar trängseln
  • Placera toaletterna "rygg mot rygg" 
  • Förstärk med handtvättlösningar
  • "Enkelrikta toalettvagnarna" märk upp in och utgång